4ºESO: CASTELLANO. SINTAXIS (as verdades do barqueiro)

A continuación teoría e práctica da sintaxe.
Sintaxis. Teoría e práctica.

Comentarios