4º ESO: CASTELLANO. TEORÍA SINTAXIS.

A continuación as preguntas que un se ten que facer para poder levar a cabo unha boa análese sintáctica.
Teoría da sintaxe.

Comentarios