2º ESO: GALEGO. A POESÍA LÍRICA.

Explicación da Literatura do tema 7.
A poesía lírica.

Comentarios